De 6S-methode

6S, of 5S+1 is een methode uit het “lean management” vakgebied. Lean manufacturing focust zich op het realiseren van maximale waarde, met zo min mogelijk verspilling. Door de kans op verspillingen weg te werken, dalen de operationele kosten en stijgt de winst van het bedrijf. Hoe doet u dat?

Wel, met behulp van deze 6 S’en:
Lees verder

De voordelen van geprinte laboratoriumlabels

Laboratoriumstalen waarbij de handgeschreven markering niet (meer) te lezen valt: een voorbode van een pak tijdverlies en een grotere kans op fouten en vergissingen.

Geprinte laboratoriumlabels, specifiek ontwikkeld om stalen te identificeren, werken deze problemen vlot weg. We zetten alle voordelen ervan eens op een rijtje.
Lees verder

Verkeerssymbool voor de speed pedelec

De speed pedelecs zijn sinds 1 oktober 2016 opgenomen in de Belgische wegcode. Ze kregen daarbij ook een eigen verkeerssymbool.

Lees verder

Hoe richt ik optimaal het magazijn in op een veilige manier?

Goossaert wil bedrijven veiliger en efficiënt helpen werken. Hiervan maakt de veiligheid van je medewerkers een zeer belangrijk aandachtspunt uit. Ongevallen zijn immers regelmatig de oorzaak van afwezigheden waardoor de planning moet worden omgegooid of zelfs extra personeel moet worden voorzien.

Sinds 2009 is de Europese norm EN15635 van kracht die enkele bepalingen bevat waaraan een veilig magazijn moet voldoen. Bij de afhandeling van een schadedossier zal dan ook steeds worden nagegaan of aan de opgelegde eisen werd voldaan.

Daarom enkele tips voor een veilig magazijn:

Lees verder

Er zit meer in een label dan je denkt

Professionele, zelfklevende labels worden opgebouwd aan de hand van een viertal basislagen, die elk uit verschillende soorten materialen kunnen bestaan.

Hoe die verschillende materialen onderling gecombineerd worden, bepaalt de eigenschappen van de labels: de bestendigheid, de kleefkracht, de kleur,…

Door slim hiermee te spelen kan voor iedere identificatie-uitdaging een oplossing gecreëerd worden.  Lees verder

De gevarendiamant en zijn betekenis

De gevarendiamant of NFPA 704-ruit toont in een oogopslag de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan een chemische stof op vlak van gezondheid, ontvlambaarheid en reactiviteit.

De ruit werd ontwikkeld door de Amerikaanse National Fire Protection Association (NFPA) en functioneert als belangrijk herkennings- en hulpmiddel bij noodsituaties, in het bijzonder voor de brandweer. Het is voor hen uiterst belangrijk om te weten hoe een chemische stof zal reageren wanneer ze die proberen te blussen én welk blusmateriaal ze het best gebruiken.
Maar wat betekenen al die kleuren, cijfers en symbolen nu precies?
Lees verder

De 16 delen van het veiligheidsinformatieblad

Een veiligheidsinformatieblad, of een SDS (Safety Data Sheet), is een gestructureerd document met informatie over de risico’s van een gevaarlijke stof of preparaat, en de aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan in een werkomgeving.

Elk veiligheidsinformatieblad moet dezelfde structuur hebben, inclusief de volgende 16 delen.
Lees verder

Nuttige info over veiligheidsvoorschriften bij machines

lockout tagoutVoor mensen die niet goed weten waar te beginnen, kan het doornemen van volgende documenten al een goede start zijn:

  • EU-richtlijn 89/655/EEG: minimumvoorschriften om werknemers te beschermen tijdens onderhoud of gebruik van industriële uitrustingen.
  • EN 1037: norm voor uitschakeling van energietoevoer naar machines om het onbedoeld in werking stellen van machines te voorkomen.

 

Voor meer inspiratie, neem ook een kijkje op ons ander blogartikel hierover.

Waarom is GHS belangrijk?

De productie en het gebruik van chemicaliën vertegenwoordigt wereldwijd een bedrag van meer dan 1.500 miljard euro per jaar. De veilige en efficiënte import en export ervan is dus essentieel voor de wereldeconomie. De regionale verschillen met betrekking tot de aanduidingen en informatie rond gevaarlijke stoffen vormden echter een grote hindernis. Wat in het ene land een ongevaarlijke stof was, werd in het andere land als “giftig” gemarkeerd. Er moest dringend een gestroomlijnd systeem komen.

Lees verder

Hoe kies ik een draadmerker?

Wanneer u begint met het markeren van uw draden, is het soms moeilijk om te weten welke merkers u precies nodig heeft.

Daarom moet u uzelf eerst 4 hoofdvragen stellen. De antwoorden op die vragen helpen u op weg om de juiste draadmerkers voor uw situatie uit te kiezen. 

Lees verder

De 6 elementen van het veiligheidsinformatie-etiket

1. Signaalwoord: geeft de ernst van het risico aan. “Gevaar” wordt gebruikt voor de meest ernstige gevallen, “Opgelet” voor minder ernstige gevallen.

Lees verder

Praktische weetjes over belijning op asfalt

De eerste maal dat er nieuwe belijning op asfalt wordt gedaan zal de verf niet zo goed hechten. Vanaf de 2e keer aanbrengen, zal de verf normaal hechten.
2 lagen verf na elkaar aanbrengen de eerste keer is geen oplossing omdat de verf anders te dik zal zijn en daardoor zal afschilferen.

Wist je trouwens dat je op asfalt van 1 maand oud ook kan belijnen als het regent/druppelt?

 

Voor meer info over belijning, lees ook dit artikel of bekijk onze realisaties.

Hoe breed voorzie ik het wandelpad in het magazijn?

Wettelijk ligt hiervoor niet echt een afmeting vast. In de wetgeving betreffende de gezondheidssignalering op het werk staat er onder minimumvereisten voor markering dat je alle verkeersstromen voldoende ruimte moet gunnen om zich te verplaatsen. Minimumbreedtes of -afstanden worden niet opgegeven omdat dit sterk afhangt van de situatie. Voor de maatvoering kijken we persoonlijk naar de regels die de Vlaamse overheid uitschrijft rond de inrichting van voetpaden. Lees verder

Hoe breng ik mijn leidingmerker het best aan?

Leidingmerkers

Een handleiding voor het aanbrengen van zowel zelfklevende, als niet-zelfklevende leidingmerkers.

Zelfklevende merkers :

  1. Zorg voor een droge, stof-en vetvrije leiding. Kies de juiste ontvetter. Let hierbij op ontvlambaarheid van het product, lees de gebruiksvoorschriften goed na, gebruik de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. Lees verder

Preventie bij het gebruik van machines en gereedschap

Het gebruik van gereedschap en machines kan leiden tot een arbeidsongeval. Wat op zijn beurt weer kan leiden tot menselijk leed en werkverlet.

De belangrijkste risico’s Lees verder